cos

CELE STATUTOWE FUNDACJI: Celami Fundacji są:

  1. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć

kulturalnych związanych z

poznaniem kultur i tradycji narodów świata w szczególności promowanie

kultury flamenco, hiszpańskiej i iberoamerykańskiej

  1. Propagowanie, wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych

kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją warsztatów

muzycznych, tanecznych, poznaniem i eksploracją świata, w szczególności

związanej z kulturą hiszpańską i iberoamerykańską

  1. Propagowanie i wspieranie badań naukowych, naukowo – technicznych

Comments are closed.