KONTAKT

1 % OPP - organizacja Pożytku Publicznego - Fundacja Duende Flamenco
logo fundacji

Fundacja Duende Flamenco

Ul. Dąbrowa 17/27

85-147 Bydgoszcz

NIP - 953-26-23-918

REGON – 34-087-8245

PREZES I DYREKTOR FESTIWALU DUENDE

Sławomir Dolata

+604 34 77 79  dolata@danza.art.pl

Z-ca Prezesa Paulina Dolata

+ 607 65 99 96 biuro@fdf.art.pl

Sponsoring, kontakt z mediami 

Mariusz Koniczyński

+ 48 668383791 promocja@fdf.art.pl