Blog

cos

CELE STATUTOWE FUNDACJI: Celami Fundacji są: Promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych związanych z poznaniem kultur i tradycji narodów świata w szczególności promowanie kultury flamenco, hiszpańskiej i iberoamerykańskiej Propagowanie, wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją warsztatów muzycznych, tanecznych, poznaniem i eksploracją świata, w szczególności związanej z kulturą hiszpańską i…
Read more