cos

CELE STATUTOWE FUNDACJI: Celami Fundacji są: Promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych związanych z poznaniem kultur i tradycji narodów świata w...